course picture

Povezivanje sistema CRM Online i SharePoint Online

Microsoft Dynamics
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(0 rating(s))
comments0
Comments
sales0
sales
comments3
Views

09/08/2016 | 0 | Video

Link: Embed:

General Description

Kada povežete Microsoft Dynamics CRM i SharePoint, možete da povežete dokumente, poput predloga i ponuda, sa odgovarajućim CRM zapisima. Članovi tima sa odgovarajućim dozvolama mogu lako da pristupaju istim dokumentima i rade na njima. SharePoint integracija omogućava i korišćenje programa OneNote, OneDrive for Business i Office 365 Groups sa sistemom CRM, što znači da možete da koristite odgovarajuću opciju za skladištenje za odgovarajući zadatak. U ovom video zapisu ćemo vam pokazati kako da koristite čarobnjak za brzo povezivanje sistema Microsoft Dynamics CRM Online i SharePoint Online.