course picture

Tận dụng tối đa bản dùng thử Dynamics 365 miễn phí 30 ngày

Microsoft Dynamics
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(0 rating(s))
comments0
Comments
sales0
sales
comments2
Views

02/13/2017 | 0 | Video

Link: Embed:

General Description

Xem video này để giúp bạn khai thác tối đa bản dùng thử Microsoft Dynamics 365 miễn phí. Mời mọi người và để cả nhóm giúp bạn đánh giá các tính năng. Tìm hiểu bảng thông tin và thấy được cách hoạt động bằng cách dùng dữ liệu mẫu hoặc dữ liệu của riêng bạn. Xem và làm theo hướng dẫn trong ứng dụng vì hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy các chức năng chính và bước cần thực hiện tiếp theo. Và nếu bạn quyết định mua thì bạn cũng không cần phải bắt đầu lại từ đầu, vì mọi công việc và dữ liệu của bạn đều có thể được chuyển sang một cách dễ dàng và trọn vẹn.